Search This Blog

Sunday, March 15, 2015

നീ ക്ഷീണിച്ചോ/അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും /Art thou weary

3.a.
http://www.hymntime.com/tch/non/mal/art_thou_weary_mal.htm

നീ ക്ഷീണിച്ചോ, നീ വലഞ്ഞോ, വ്യാകുലപ്പെട്ടോ?
എങ്കല്‍ വിശ്രമിക്കുന്നേശു ചൊല്ലുന്നു.

താന്‍ നായകനാകില്‍ തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താകും?
പാദം കൈ വിലാവുകളില്‍ പാടുകള്‍.

രാജാവിനെന്നപോലുണ്ടോ രാജമുടിയും?
മുടിയുണ്ട് സൂക്ഷ്മം തന്നെ മുള്‍മുടി.

തന്‍ പിന്‍ ചെന്നാല്‍ താന്‍ ഇഹത്തില്‍ തരുന്നതെന്തു?
മഹാ ദുഃഖം, മഹാ യത്നം, മാ ക്ലേശം.

എന്നും തന്നില്‍ പറ്റിചേര്‍ന്നാല്‍ എന്തുണ്ടവനില്‍?
ദുഃഖം തീര്‍ന്നു യത്നം നീങ്ങി സ്വര്‍ പ്രാപ്തി.

എന്നെ ചേര്‍പ്പാന്‍ ഞാന്‍ യാചിച്ചാല്‍ എന്നെ തള്ളൂമോ?
ഇല്ലില്ലാകാശം ഭൂമിയും പോയാലും.

ഭദ്രം ചേര്‍ന്നു നിത്യം പാര്‍ത്താല്‍ ഭാഗ്യം ലഭ്യമോ?
വിശുദ്ധവാക്യം ചൊല്ലുന്നു ലഭ്യമാം.

3.b.
അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ-
നിങ്ങളെല്ലാം ആശ്വസിക്കും എന്നാലെ.

എന്നൊരുവൻ പറയുന്നു നീ കേൾക്കുന്നുവോ?
അതു നിന്റെ രക്ഷിതാവു അല്ലയോ?

പിൻ ചെല്ലുവാൻ എന്തുകാണും അടയാളങ്ങൾ?
കൈകാൽ പാർശ്വമെന്നിവയിൽ പാടുകൾ.

രാജാവിനെപ്പോലവനെന്തുള്ളു ലക്ഷണം?
മുള്ളുകൾ കൊണ്ടു തലമേൽ കീരീടം.

ഞാനവനെ പിഞ്ചെല്ലുമ്പോളെന്തുമേ ഫലം?
ദുഃഖം കഷ്ടം വേദനകൾ അദ്ധ്വാനം.

3.c.
Art thou weary, art thou languid,
Art thou sore distressed?
Come to Me, saith One, and coming,
Be at rest.


Hath He marks to lead me to Him,
If He be my Guide?
In His feet and hands are wound prints
And His side.

Hath He diadem, as monarch,
That His brow adorns?
Yes, a crown in very surety,
But of thorns.

If I find Him, if I follow,
What His guerdon here?
Many a sorrow, many a labor,
Many a tear.

If I still hold closely to Him,
What hath He at last?
Sorrow vanquished, labor ended,
Jordan passed.

If I ask Him to receive me,
Will He say me nay?
Not till earth and not till Heaven
Pass away.

Finding, following, keeping, struggling,
Is He sure to bless?
Saints, apostles, prophets, martyrs,
Answer, Yes!

No comments:

Post a Comment